PARTNER PORTALU
PARTNERZY PORTALU
Bakalland - partner portalu Crédit Agricole - partner portalu

PARTNER SERWISU

ZM Henryk Kania: uchwała o emisji obligacji o wartości do 150 mln zł podjęta

ZM Henryk Kania: uchwała o emisji obligacji o wartości do 150 mln zł podjęta
0 0

Zarząd Zakładów Mięsnych Henryk Kania poinformował o podjęciu w dniu 12 marca 2018 r. uchwały w sprawie emisji obligacji serii H o wartości do 150 milionów złotych.

- Środki z emisji w wysokości do 120.000.000 złotych zostaną przeznaczone na wykup obligacji serii E i G wyemitowanych przez Emitenta oraz obligacji serii C i D wyemitowanych przez Staropolskie Specjały. Pozostała cześć środków z emisji może zostać wykorzystana na finansowanie kapitału obrotowego Emitenta – podała spółka ZM Henryk Kania.

Spółka wyemituje do 150.000  sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej do 150.000.000 zł. Obligacje są obligacjami na okaziciela, nie mającymi formy dokumentu (zdematerializowane) i będą zarejestrowane w ewidencji w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Ustawa o Obligacjach), w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

- Obligacje będą zaoferowane w trybie określonym w art. 33 pkt 2 Ustawy o Obligacjach, przez skierowanie propozycji ich nabycia do nie więcej niż 149 imiennie oznaczonych inwestorów – podała spółka.

- Wysokość oprocentowania Obligacji jest zmienna i stanowi sumę WIBOR 3M oraz marży odsetkowej w wysokości 525 punktów bazowych. Dzień ostatecznego wykupu ustalony został na 29 marca 2021 roku. Odsetki od Obligacji będą wypłacane w okresach kwartalnych - podano.

Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu obligacji na własne żądanie, jednak nie wcześniej niż w dniu przypadającym 12 miesięcy po Dacie Emisji. Emitent zawiadomi obligatariuszy o wcześniejszym wykupie obligacji z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni przed datą wcześniejszego wykupu.

Obligatariusz może żądać dokonania wcześniejszego wykupu posiadanych przez niego Obligacji w przypadku niewypełnienia przez Emitenta zobowiązań wynikających z Obligacji bądź zaistnienia podstaw wcześniejszego wykupu opisanych w warunkach emisji Obligacji.

POLECANE

KOMENTARZE

+ DODAJ KOMENTARZ

Artykuł nie posiada jeszcze komentarzy! Twój może być pierwszy. Wypowiedz się!