PARTNER PORTALU
PARTNERZY PORTALU
Bakalland - partner portalu Crédit Agricole - partner portalu

PARTNER SERWISU

Zostanie opracowany jednolity program kształcenia na potrzeby mleczarstwa

Zostanie opracowany jednolity program kształcenia na potrzeby mleczarstwa Fot. Fotolia
0 0

Podczas X Euroforum Polskiego Mleczarstwa Torsten Sach, prezydent Niemieckiego Związku Mleczarzy, zaprezentował projekt UE pt. Przyszłość kształcenia kadr dla europejskiego mleczarstwa.

- Gwałtowne zmiany związane ze zwiększoną koncentracją i specjalizacją produkcji oraz rosnące globalne zapotrzebowanie na produkty mleczne. Obecna oferta edukacyjna, która nie jest w pełni ukierunkowana na zapewnienie umiejętności wymaganych przez rynek pracy, niesie silną potrzebę uzyskania kompleksowej wiedzy na temat pożądanych umiejętności i oferowanych umiejętności w europejskim sektorze mleczarskim – mówił Torsten Sach.

Ogólnym celem projektu jest zapewnienie konkurencyjności europejskiego mleczarstwa, w którym sektor przemysłowy i sektor edukacyjny współpracują w celu sprostania wymaganiom wobec zmieniającego się popytu i trendów. - Bezpośrednim celem jest zapewnienie jednolitych rekomendacji dotyczących kształcenia w celu spełnienia wymagań rynku pracy w Unii Europejskiej – mówił Torsten Sach.

Projektem zarządza Duńskie Stowarzyszenie Menedżerów Mleczarstwa (FMF) wspólnie z AEDIL (Stowarzyszenie dla Potrzeb Kształcenia Europejskiego Mleczarstwa),

Projekt składa się z czterech głównych komponentów: opracowanie ram programowych w zakresie badań podaży i popytu umiejętności w sektorze mleczarskim; badania w 13 krajach; analiza zebranych danych i rekomendacje jak zamknąć luki i wyrównać rozbieżności określone podczas badań.

- Oczekiwanym efektem projektu jest lepsze dopasowanie do nowoczesnych i udoskonalonych programów kształcenia oraz opracowanie bardziej atrakcyjnych i zorientowanych na biznes ofert kształcenia, które będą atrakcyjne dla studentów i młodych pracowników – mówił prezydent Niemieckiego Związku Mleczarzy.

Ponadto, AEDIL będzie okrętem flagowym w zakresie skutecznej współpracy pomiędzy środowiskiem pracy, nauki i edukacji łączącym podaż i popyt na umiejętności. - Spodziewanym wkładem projektu jest to, że dowiemy się, które instytucje edukacyjne w Europie kształcą absolwentów zgodnie z potrzebami biznesu. Umożliwi to bardziej elastyczne podejście do rekrutacji i mobilność pracowników. Korzyścią długoterminową jest to, że przemysł będzie dysponował wystarczającą liczbą pracowników o wymaganych kompetencjach – mówił prezydent Sach.

Efektem projektu będzie określenie prognoz na temat wymaganych umiejętności i trendów na nadchodzące pięć lat, a także zebranie najlepszych praktyk w zakresie uczenia się przez całe życie w przemyśle mleczarskim.

- Podejście to wyróżnia się tym, że osoby znające sektor mleczarski opracują narzędzie i przeanalizują wyniki, klasyfikując badania w obszarach związanych z rynkiem pracy, dostawcami kształcenia i szkolenia zawodowego oraz edukacją dla mleczarstwa. Szczególny nacisk zostanie położony na wykształcenie tzw. umiejętności zielonych i cyfrowych – mówił Torsten Sach.

Ponadto, AEDIL podzieli badania i analizy na trzy obszary specjalistyczne: technologia mleczarska, technika w przetwórstwie mleka oraz opakowalnictwo produktów mleczarskich i środowisko.

Raport ma się ukazać w listopadzie 2019 roku.

POLECANE

KOMENTARZE

+ DODAJ KOMENTARZ

Artykuł nie posiada jeszcze komentarzy! Twój może być pierwszy. Wypowiedz się!