PARTNER PORTALU
PARTNERZY PORTALU
Bakalland - partner portalu Crédit Agricole - partner portalu

PARTNER SERWISU

Krynica Vitamin podpisała umowę na produkcję z jednym ze światowych liderów rynku spożywczego

Krynica Vitamin podpisała umowę na produkcję z jednym ze światowych liderów rynku spożywczego fot. Shutterstock
0 0

Krynica Vitamin nawiązała współpracę i podpisała umowę w zakresie produkcji napojów z jednym ze światowych liderów rynku spożywczego. Umowa będzie miała istotny wpływ na przychody i wyniki spółki. Ma też na celu m.in. umacnianie czołowej pozycji na rynku polskim – poinformowała Krynica Vitamin.

- Zarząd Krynica Vitamin ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w ramach prowadzonych działań mających na celu m.in. umacnianie czołowej pozycji Emitenta na rynku polskim, w dniu 12 marca 2018 r. do Spółki wpłynął podpisany egzemplarz przez drugą stronę - jednego ze światowych liderów rynku spożywczego ("Kontrahent") - istotnej umowy o współpracy w zakresie prowadzenia przez Spółkę produkcji uzgodnionych produktów Kontrahenta na jego rzecz i pod jego marką ("Umowa") – podała spółka.

- Przedmiotem Umowy jest podjęcie przez Strony stałej współpracy w zakresie produkcji na zamówienie Kontrahenta przez Spółkę uzgodnionego asortymentu produktów. Umowa została zawarta na okres 24 miesięcy, począwszy od daty jej podpisania przez strony, z możliwością jej przedłużenia. Umowa jest umową ramową, co oznacza, że każdorazową podstawą do jej realizacji będą dokonywane odrębne zamówienia kierowane każdorazowo przez Kontrahenta do Spółki - podano.

Umowa nie przewiduje możliwości naliczania przez żadną ze Stron kar umownych, przy czym zgodnie z jej treścią strony ponoszą na zasadach ogólnych pełną odpowiedzialność za zawinioną szkodę wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień Umowy lub postanowień właściwych przepisów prawa, w tym Kodeksu Cywilnego.

Pozostałe warunki Umowy, w tym warunki jej rozwiązania i wypowiedzenia, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

- Z uwagi na ramowy charakter Umowy, zgodnie z jej postanowieniami Kontrahent nie posiada zobowiązania względem składania zamówień, jak również nie został określony minimalny poziom gwarantowanych zamówień i tym samym na dzień zawarcia Umowy Emitent nie jest w stanie w sposób rzetelny oraz precyzyjny określić oczekiwanych przychodów ze sprzedaży realizowanych z tytułu przedmiotowej Umowy – poinformowała też Krynica Vitamin.

- Szacunkowa wartość pojedynczego zamówienia wynosić będzie ok. 1,3 mln PLN, przy czym Emitent wyjaśnia, iż w przypadku satysfakcjonującego przebiegu współpracy Emitent oczekuje docelowo odnawiania zamówień w perspektywie średnio ok. dwóch zamówień miesięcznie. Mając powyższe na uwadze Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji niniejszej informacji, gdyż realizacja zawartej z Kontrahentem Umowy stanowi istotną pozycję w portfelu zamówień realizowanych przez Emitenta w kolejnych latach i będzie miała istotny wpływ na utrzymanie bieżących, jak i przyszłych przychodów i wyników Emitenta.

NASTĘPNA STRONA

POLECANE

KOMENTARZE

+ DODAJ KOMENTARZ

Artykuł nie posiada jeszcze komentarzy! Twój może być pierwszy. Wypowiedz się!