PARTNER PORTALU
PARTNERZY PORTALU
Bakalland - partner portalu Crédit Agricole - partner portalu

PARTNER SERWISU

Bio Planet: Rynek żywności bio w Polsce rośnie o ok. 20 proc.rocznie

Bio Planet: Rynek żywności bio w Polsce rośnie o ok. 20 proc.rocznie Sylwester Strużyna, prezes zarządu Bio Planet/ fot. Żelazna Studio
0 0

W 2017 r. Bio Planet S.A. wypracowała 123,3 mln zł przychodów ze sprzedaży i 1,02 mln zł zysku netto. W analogicznym okresie poprzedniego roku wyniki spółki wyniosły odpowiednio: 113,5 mln zł i 0,8 mln zł.

Wszystkie akcje spółki były notowane na rynku NewConnect. W ostatni dzień notowań 2017 r., tj. 29 grudnia 2017 r., kurs akcji zamknął się na poziomie 7,89 zł (oznacza to 9% spadek względem ceny na koniec grudnia 2016 roku, która wynosiła 8,70 zł).

Jak informuje zarząd spółki w raporcie wynik 2017 r. choć lepszy niż osiągnięty w 2016 roku nadal nie jest satysfakcjonującym poziomie.

Na osiągnięte wyniki 2017 r. wpłynęły takie czynniki jak: niższa niż oczekiwana dynamika przychodów ze sprzedaży; wzrost kosztów wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych w stosunku do przychodów spółki; wysokie inne koszty operacyjne; niewielki wzrost marży na sprzedaży; wysokie dodatnie różnice kursowe związane ze spadkiem kursów EUR i USD.

W ocenie zarządu dynamika sprzedaży spółki w najbliższych latach nie będzie już tak wysoka, jak osiągana w latach przed 2016 rokiem. Dlatego, aby wrócić do osiągania rekordowych zysków netto konieczne będzie zwiększenie marży na sprzedaży generowanej przez spółkę.

- Rynek żywności bio rośnie nadal w Polsce w tempie szacowanym przez nas, na około 20% rocznie i wzrost ten wpisuje się w ogólnoświatowy trend zwiększania spożycia certyfikowanej żywności ekologicznej obejmujący stopniowo kolejne obszary geograficzne. W ocenie Zarządu Bio Planet silny wzrost polskiego rynku bio żywności będzie kontynuowany w następnych latach (jednakże znaczną część tego wzrostu skonsumują sieci dyskontów i hipermarketów, w których udział Bio Planet nie jest wysoki, dlatego wzrost sprzedaży spółki może być w kolejnych latach nieco wolniejszy niż wzrost rynku żywności ekologicznej). Nasze szacunki odnośnie wielkości polskiego rynku żywności bio w 2017 r. to około 1,1 mld zł liczone w cenach detalicznych brutto. Z kolei wielkość rynku liczona w cenach hurtowych brutto wyniosła w 2017 roku około 760 mln zł, zaś w cenach hurtowych netto około 690 mln zł. Oznacza to, że udział Bio Planet w rynku (liczonym wg cen hurtowych netto) wyniósł w 2017 roku około 16%. Tym samym spółka zachowała pozycję lidera rynku polskiego w zakresie dystrybucji hurtowej żywności ekologicznej. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności oraz nadal niewielki kapitał własny firmy uważamy, że zysk 2017 roku powinien zostać reinwestowany w spółce. Dlatego rekomendujemy akcjonariuszom przeznaczanie całego zysku za 2017 rok na zwiększanie kapitału zapasowego firmy. Umożliwi to spółce z jednej strony generowanie dalszego wzrostu przychodów, a z drugiej pozwoli na rozwój przy jednoczesnym zwiększeniu stosunku kapitałów własnych do zobowiązań i przy zwiększaniu bezpieczeństwa finansowego funkcjonowania spółki. Naszym celem długoterminowym jest wypracowanie stabilnej i przewidywalnej polityki dywidendowej. Biorąc pod uwagę długoterminowe plany rozwoju i przewidywania, co do możliwości generowania zysku netto, chcielibyśmy rekomendować naszym Akcjonariuszom, aby pierwszą dywidendę wypłacić w połowie 2019 roku (z zysku netto wypracowanego w 2018 roku). Chcielibyśmy, aby standardem Bio Planet stało się przeznaczanie około 50% zysku netto na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy - informuje w raporcie zarząd Bio Planet.

NASTĘPNA STRONA

POLECANE

KOMENTARZE

+ DODAJ KOMENTARZ

Artykuł nie posiada jeszcze komentarzy! Twój może być pierwszy. Wypowiedz się!