PARTNER PORTALU
PARTNERZY PORTALU
Bakalland - partner portalu Crédit Agricole - partner portalu

PARTNER SERWISU

Seko rekomenduje wypłatę 2,9 mln zł dywidendy

Seko rekomenduje wypłatę 2,9 mln zł dywidendy Kazimierz Kustra, prezes Seko, fot. PTWP
0 0

Zarząd SEKO S.A. z siedzibą w Chojnicach poinformował, że Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017.

We wniosku zarekomendowano wypłatę dywidendy w łącznej kwocie 2 992 500,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych), tj. 0,45 gr  na jedną akcję oraz zaproponowano dzień 12 czerwca 2018 r. jako dzień nabycia prawa do dywidendy, zaś dzień 26 czerwca 2018 r. - jako dzień wypłaty dywidendy.

 
Ostateczną decyzję odnośnie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018, ustalenia dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które jest zaplanowane na 17 kwietnia 2018 r.

POLECANE

KOMENTARZE: (1)

+ DODAJ KOMENTARZ

kiliord 13-04-2018, 22:22:

czyli sobie...