PARTNER PORTALU
PARTNERZY PORTALU
Bakalland - partner portalu Crédit Agricole - partner portalu

PARTNER SERWISU

Makarony Polskie chcą podwyższyć kapitał zakładowy spółki o 9,3 mln zł

Makarony Polskie chcą podwyższyć kapitał zakładowy spółki o 9,3 mln zł Zenon Daniłowski, prezes zarządu Makaronów Polskich SA, fot. PTWP
0 0

Zarząd spółki Makarony Polskie skieruje do walnego zgromadzenia wniosek o udzielenie upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego spółki w granicach kapitału docelowego o łączną kwotę nie wyższą niż 9,3 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Upoważnienie ma zostać udzielone na okres do 30 czerwca 2021 roku.

Spółka Makarony Polskie SA informuje, że w dniu 11 maja 2018 roku Zarząd Spółki podjął decyzję o skierowaniu wniosku do Walnego Zgromadzenia o:

a. dokonanie zmiany Statutu Spółki polegającej na możliwości podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 9.300.000 złotych (słownie: dziewięć milionów trzysta tysięcy złotych), poprzez emisję nowych akcji /Kapitał Docelowy/, w terminie do 30 czerwca 2021 roku,

b. udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze dokonania jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału w granicach Kapitału Docelowego,

c. udzielenie Zarządowi upoważnienia do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa objęcia nowych akcji (prawa poboru) w całości lub w części, w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w granicach kapitału docelowego, za zgodą Rady Nadzorczej.

Spółka informuje jednocześnie, że powyższy wniosek zarządu został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki na posiedzeniu Rady Nadzorczej odbytym w dniu 11 maja 2018 roku.

POLECANE

KOMENTARZE: (1)

+ DODAJ KOMENTARZ

wyborca 14-05-2018, 17:52:

Obejmie Bury za Eletrocipłownie w Przeworsku i Zakłady Tytoniowe w Lublinie i się wypierze